'My Hero'
'My Hero'

2001, Oil, 36" x 40"

'Donkey Ride'
'Donkey Ride'

1997, Acrylic/Sand, 17" x 21"

'Camden'
'Camden'

1998, Oil, 30" x 40"

'Desert Lady'
'Desert Lady'

2001, Oil, 24" x 36"

'Brazilian Life'
'Brazilian Life'

2001, Oil, 30" x 40"

'Kennedy Park Kid'
'Kennedy Park Kid'

1998, Oil, 30" x 40"

'Happy Day'
'Happy Day'

1997, Acrylic, 12" x 14"

'Sisters'
'Sisters'

1997, Acrylic/Pastel, 12" x 14"

'Sunny in Mexico'
'Sunny in Mexico'

1997, Acrylic/Sand, 10" x 14"

'In The West'
'In The West'

2001, Oil, 30" x 40"

'Sailing Day on Casco Bay'
'Sailing Day on Casco Bay'

1998, Oil, 30" x 40"

'Unbound'
'Unbound'

1998, Oil, 24" x 36"

'Foxy's'
'Foxy's'

1998, Oil, 30" x 40"

'My Hero'
'Donkey Ride'
'Camden'
'Desert Lady'
'Brazilian Life'
'Kennedy Park Kid'
'Happy Day'
'Sisters'
'Sunny in Mexico'
'In The West'
'Sailing Day on Casco Bay'
'Unbound'
'Foxy's'
'My Hero'

2001, Oil, 36" x 40"

'Donkey Ride'

1997, Acrylic/Sand, 17" x 21"

'Camden'

1998, Oil, 30" x 40"

'Desert Lady'

2001, Oil, 24" x 36"

'Brazilian Life'

2001, Oil, 30" x 40"

'Kennedy Park Kid'

1998, Oil, 30" x 40"

'Happy Day'

1997, Acrylic, 12" x 14"

'Sisters'

1997, Acrylic/Pastel, 12" x 14"

'Sunny in Mexico'

1997, Acrylic/Sand, 10" x 14"

'In The West'

2001, Oil, 30" x 40"

'Sailing Day on Casco Bay'

1998, Oil, 30" x 40"

'Unbound'

1998, Oil, 24" x 36"

'Foxy's'

1998, Oil, 30" x 40"

show thumbnails